Yazı Detayı
02 Haziran 2021 - Çarşamba 12:25
 
MHP’nin, Anayasa değişiklik önerisi
Av. Doğan Deyirmenci
dogan.deyirmenci@hotmail.com
 
 

MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli' nin, ittifak ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) sunacaklarını açıkladığı anayasa değişikliği teklifi ile ilgili olarak, kamuoyuna yansımış yazılı bir metin bulunmamakta, bu Anaya taslağı ile ilgili olarak, sadece Sayın Bahçeli'nin basın toplantısında aktardığı kadarı ile bilgi bulunmaktadır.

 

                                          Bu bilgilere göre, MHP’nin Anayasa taslağı,4 bölümden oluşuyor.

 

                                          MHP’nin, Anayasa değişiklik önerisinde;

 

                                         " Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) , "yüksek mahkeme" statüsünden çıkarılıp, özel bir statüde düzenlendiği, Cumhurbaşkanı ile birlikte iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın da seçimle işbaşına gelmesi TBMM Başkanı'na "tarafsız konumuyla" milli uzlaşmanın sağlanmasında ve siyasi krizlerin çözümünde arabuluculuk işlevi yüklenmesi, kanun yapımında, antlaşmaların onaylanmasında ve sona erdirilmesinde, bütçenin kabul edilmesinde, anayasal kurum ve kuruluşlara üye seçmede, meclis soruşturması açılmasında TBMM’nin yetkilerinin güçlendirilmesi, Diyanete yeni bir statü verilmesi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, "Yüksek Yargı Kurulu" adıyla yeniden düzenlenmesi, Avukatlık ve arabuluculuk mesleklerine Anayasal statü tanınması" gibi maddeler olduğu anlaşılıyor.

 

                                            Bana göre;

                                            27 Mayıs’tan sonra yapılan 1961 Anayasası, Batı normlarını göz önünde bulunduran demokratik, özgürlükçü, kuvvetler ayrılığı ilkesine dayanan ve hukukun üstünlüğünü öngören, ilerici bir anayasa olmasına rağmen, Ülkemiz deki mevcut tüm siyasal parti ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınmamış olması nedeniyle, eleştiri oklarının hedefi olmuştu.12 Eylül askeri darbesi sonucunda kabul edilen 1982 darbe anayasası, bir uzlaşma, ya da mutabakat sonucu kabul edilmediği için, gelişen Türkiye toplumunun gereksinimlerine cevap vermedi. 175 maddeden oluşan Darbe Anayasası’nın 83 maddesi şimdiye değin 16 kez değiştirildi. Bu değişiklikler, iktidar ve muhalefet partilerinin mutabakatı, uzlaşması ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak yapılmıştı. AKP iktidara geldikten sonra değiştirilen 25 maddeden, temel hak ve özgürlükleri genişletmeyi hedefleyen değişikliklere, o zaman CHP de destek vermişti.

                                            MHP tarafından hazırlanan anayasa değişikliği de, mecliste bulunan tüm siyasal partilerin uzlaşması ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınıp, toplumun en geniş kesimleri tarafından tartışılıp, katkıları alınıp, ortak büyük uzlaşı metni ortaya çıkarılması sağlamadan, sadece  MHP'nin (muhtemelen AKP ile sağlanan mutabakat kapsamında) teklifi olarak getirildiği için,1961 ve 1982 Anayasaları sonrasında olduğu gibi, süreç içerisinde kalıcı ve değişim gereği olmayan bir Anayasa olması mümkün görünmüyor.

                                            Mevzuat açısından baktığımızda, Anayasa teklifinin referanduma gitmesi için en az 360 oy, referanduma gitmeden kanunlaşabilmesi içinde, TBBM de, en az 400 oy gerekmesine rağmen, Cumhur İttifakının Meclis de 337 sandalyesi bulunduğu dikkate alındığında, bu veya başka bir Anayasa değişikliği teklifinin Meclisten geçebilmesi için, Cumhur ve Millet İttifaklarının mutabakat sağlamalarının zorunlu olduğu, İktidarın tek başına Anayasa değişikliği yapmasının mümkün olmadığı anlaşılıyor. Millet ittifakı üyelerinin, Anayasa değişikliğine bu aşamada sıcak bakmadıklarını peşinen açıklamış olmaları nedeniyle de, bu andan itibaren MHP’nin Anayasa değişikliğini konuşmanın, tartışmanın "havanda su dövmekten öteye geçmeyeceği" açıktır.

 
Etiketler: MHP’nin,, Anayasa, değişiklik, önerisi,
Yorumlar
Haber Yazılımı